top of page

EKED Açılımı

EKED Nedir?


EKED, "Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene" kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır ve iş yerlerinde tehlikeli enerji kaynaklarını kontrol altına almak için kullanılan bir prosedürü ifade eder. Bu prosedür, çalışanların işlerini güvenli bir şekilde yapabilmeleri ve iş kazalarının önlenmesi için önemlidir.üzerinde güvenlik etiketi bulunan eked asma kilit ve anahtar


1. Etiketleme (Tagout)

EKED prosedüründe ilk adım, tehlikeli enerji kaynaklarını etiketlemektir. Bu, tehlikeli bir makine veya ekipmanın kapatıldığını ve üzerinde çalışma yapılmakta olduğunu belirtmek için etiketlerin kullanılması anlamına gelir. Bu etiketler, çalışanlara tehlikenin farkında olmalarını sağlar.


2. Kilitleme (Lockout)

Kilitleme adımı, enerji kaynağının kapatılmasını ve kilitlenmesini içerir. Bu adım, enerji kaynağının tesadüfi olarak tekrar açılmasını önlemek için kilitleme cihazlarının kullanılmasını gerektirir. Bu şekilde, çalışanlar güvenli bir şekilde ekipman üzerinde çalışabilirler.


3. Emniyete Alma

Emniyete alma adımı, tehlikeli enerji kaynağının tamamen kapatılması ve enerjisinin boşaltılması anlamına gelir. Bu adım, enerji kaynağının çalışma sırasında çalışanlara zarar verme potansiyelini ortadan kaldırır.


4. Dene

Son olarak, deneme adımı, kontrol edilen enerji kaynağının güvenli bir şekilde kapatıldığını ve işletmenin normal işlemlerine geri dönmeden önce sistemlerin test edilmesini içerir. Bu adım, herhangi bir güvenlik riskinin kalmadığından emin olmak için önemlidir.


EKED prosedürü, iş yerlerinde çalışanların güvenliğini sağlamak için yaygın bir uygulamadır. Bu prosedür, çalışanların tehlikeli enerji kaynaklarıyla çalışırken güvenli bir şekilde çalışmalarını sağlar ve iş kazalarının önlenmesine yardımcı olur.


Etiketleme Nedir?


Etiketleme, EKED (Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene) prosedürünün ilk adımını oluşturan önemli bir işlemdir. Tehlikeli enerji kaynaklarının kontrol altına alınması ve işyerinde güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması için hayati bir adımdır.

Etiketleme, tehlikeli enerji kaynaklarının kapatıldığını ve üzerinde çalışma yapılacağını belirtmek amacıyla kullanılan işaretleme ve uyarılamadır. Bu adım, çalışanların ve diğer iş yerindeki kişilerin tehlikenin farkında olmalarını sağlar ve çalışma sırasında herhangi bir tehlikenin önlenmesine yardımcı olur.


Neden Etiketleme Gereklidir?


Güvenlik Uyarısı

Etiketler, tehlikeli enerji kaynaklarının kapatıldığını ve üzerinde çalışma yapıldığını işaretler. Bu, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin bu alanlardan uzak durmalarını sağlar.


İşaretlerin Görsel Tanıması

Etiketler, görsel olarak tanımlanabilir ve anlaşılabilir. Renkli, net ve belirgin etiketler, çalışanların işaretleme prosedürlerini daha kolay anlamalarını sağlar.


Tehlike Uyarısı

Etiketler, potansiyel tehlikeleri belirtir. Bu, çalışanların ve diğer kişilerin bu alanlarda dikkatli olmalarını ve gerekli önlemleri almalarını sağlar.


Etiketleme Süreci


Etiketleme Malzemelerinin Hazırlanması

Etiketleme için uygun malzemelerin sağlanması gerekir. Bu malzemeler genellikle renkli etiketler, işaretler ve uyarı levhalarını içerir.

Tehlikeli Enerji Kaynağının Belirlenmesi

İşlem yapılacak alanlarda bulunan tehlikeli enerji kaynakları belirlenir ve kapatılır.


Etiketlemenin Yapılması

Tehlikeli enerji kaynaklarının üzerine uygun etiketler yapıştırılır veya asılır. Etiketler, tehlikenin türünü ve çalışma yapılan alanın durumunu belirtir.


Etiketlerin Kontrolü ve Onaylanması

Etiketleme işlemi tamamlandıktan sonra, etiketlerin doğru bir şekilde yerleştirildiği ve anlaşılabilir olduğu kontrol edilir.


Etiketleme, işyerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için önemli bir adımdır. Bu adımın doğru bir şekilde uygulanması, iş kazalarının önlenmesine ve çalışanların güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olur.


Kilitleme Ne Anlama Gelir?


Kilitleme, EKED (Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene) prosedürünün ikinci adımını oluşturan önemli bir güvenlik uygulamasıdır. Tehlikeli enerji kaynaklarının kontrol altına alınması ve iş yerinde güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması için kullanılır. Kilitleme adımı, tehlikeli enerji kaynaklarının tesadüfi olarak tekrar açılmasını önlemek ve çalışanların güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilir.


Neden Kilitleme Gereklidir?


Çalışma Alanının Güvenliğini Sağlamak: Kilitleme, tehlikeli enerji kaynaklarının tesadüfi olarak açılmasını önler. Bu, çalışma sırasında çalışanların güvenliğini sağlar ve potansiyel iş kazalarını önler.


Enerji Kaynağının Kontrolü

Kilitleme, enerji kaynağının tamamen kapatılmasını ve kontrol altına alınmasını sağlar. Bu, işlem yapılacak ekipmanın enerjisinin boşaltılmasını ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasını sağlar.


İş Güvenliği Standartlarına Uyum

Kilitleme, iş güvenliği standartlarına uygun bir güvenlik prosedürüdür. Bu nedenle, kilitleme uygulamaları, iş yerinin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesine ve uygun denetimlerde geçmesine yardımcı olur.


Kilitleme Süreci

Enerji Kaynağının Tanımlanması: Kilitleme işlemi yapılacak tehlikeli enerji kaynakları belirlenir ve tanımlanır.


Kilitlenme Cihazlarının Uygulanması

Tehlikeli enerji kaynağının kapatılması ve kilitleme cihazlarının uygulanması sağlanır. Bu cihazlar, enerji kaynağının tesadüfi olarak açılmasını önlemek için kullanılır.


Kilitleme Anahtarlarının Kontrolü

Kilitleme cihazları, yetkili kişiler tarafından kilitlenir ve kilitleme anahtarları, sadece işlem tamamlandıktan ve tehlikeli enerji kaynağı güvenli bir şekilde kontrol altına alındıktan sonra çıkarılır.


Kilitleme Etiketlerinin Uygulanması

Kilitleme işlemi tamamlandıktan sonra, enerji kaynağı üzerine uygun kilitleme etiketleri uygulanır. Bu etiketler, tehlikenin farkında olmayan diğer çalışanların ve ziyaretçilerin uyarılması için kullanılır.


Kilitleme, iş yerlerinde güvenli bir çalışma ortamı oluşturmanın önemli bir adımıdır. Bu adımın doğru bir şekilde uygulanması, çalışanların güvenliğini sağlamak ve iş kazalarının önlenmesine yardımcı olur.


Emniyete Alma Süreci Nasıl İşler?


Emniyete alma süreci, EKED (Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene) prosedürünün üçüncü adımını oluşturur ve iş yerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için kritik bir rol oynar. Bu adım, tehlikeli enerji kaynaklarının tamamen kapatılmasını ve kontrol altına alınmasını sağlar, böylece çalışanların güvenli bir şekilde işlerini yapmalarını sağlar.


1. Enerji Kaynağının Belirlenmesi

Emniyete alma süreci başlamadan önce, işlem yapılacak olan tehlikeli enerji kaynağının belirlenmesi gerekir. Bu kaynaklar genellikle elektrik panoları, makine motorları, hidrolik sistemler gibi potansiyel olarak tehlikeli ekipmanlardır.


2. Enerjinin Kapatılması

Emniyete alma süreci, tehlikeli enerji kaynağının tamamen kapatılmasını gerektirir. Bu, enerji kaynağının elektrik veya hidrolik sistemlerdeki ana anahtarları kapatılarak veya valfler kapatılarak yapılabilir. Enerjinin kesilmesi, çalışanların güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlar.


3. Enerjinin Boşaltılması


Enerji kaynağının kapatılmasının ardından, enerjinin kaynağından boşaltılması gereklidir. Bu adım, enerjiyi depolayan kapasitörlerin veya hidrolik basınç sistemlerinin boşaltılmasını içerebilir. Bu, enerjinin işlem yapılacak ekipmandan tamamen uzaklaştırılmasını sağlar.


4. Kontrol Etiketlerinin Uygulanması

Emniyete alma süreci tamamlandığında, işlem yapılacak ekipman üzerine uygun kontrol etiketleri uygulanır. Bu etiketler, tehlikeli enerji kaynağının güvenli bir şekilde kapatıldığını ve üzerinde çalışma yapıldığını belirtir. Diğer çalışanlar ve ziyaretçiler için bir uyarı işlevi görürler.


5. Emniyetin Doğrulanması

Emniyete alma sürecinin son adımı, enerji kaynağının güvenli bir şekilde kontrol altına alındığının ve işlem yapılacak ekipmanın güvenli bir şekilde kullanıma hazır olduğunun doğrulanmasıdır. Bu, işlemi yapacak olan çalışanlar veya yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilir.


Emniyete alma süreci, işyerlerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için hayati bir adımdır. Bu sürecin doğru bir şekilde uygulanması, çalışanların güvenliğini sağlar, iş kazalarını önler ve iş yerindeki yasal yükümlülükleri yerine getirir.

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page